pożar, ogień, sprzęt do gaszenia pożaru

Charakterystyka systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych

Udostępnij na

Zagrożenia pożarowe są poważnym problemem, którego nie należy bagatelizować. Dlatego też tak istotną kwestią są systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, które montowane są w budynkach, by szybko i bez zbędnej zwłoki przystąpić do działania w przypadku ognia. Systemy przeciwpożarowe szybko wykrywają ogień i dym oraz pomagają w walce z zagrożeniem.

Zabezpieczenia p.poż w budynkach

Systemy przeciw pożarowe to wielostopniowe zabezpieczenia, które niwelują wysokie straty materialne oraz pomagają uniknąć zagrożenia życia i zdrowia ludzi. Podstawową klasyfikacją jest odporność pożarowa budynków, którą określa się mając na uwadze ich charakter i przeznaczenie. Obiekty mogą być przyporządkowane do jednej z trzech grup:
• ZL – budynki mieszkalne oraz obiekty, w których przebywają osoby z małą zdolnością do przemieszczania się, jak na przykład szpitale i przedszkola,
• PM – budynki, które są przeznaczone na działalność magazynową i produkcyjną,
• IN – budynki z przeznaczeniem na hodowlę zwierząt.
Aby wiedzieć, jakie systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych należy umieścić w danym budynku, trzeba określić jego klasę ogniowej odporności. Klasę tę można wyznaczyć na podstawie kategorii pożarowej oraz liczby kondygnacji budynku.

Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych – ochrona pasywna

Ważnym zagadnieniem mającym wpływ na zabezpieczenie budynku w przypadku ognia są elementy ochrony pasywnej budynku. Dzięki nim budynek znosi wysoką temperaturę i hamuje rozprzestrzenianie się dymu i płomieni. Ochrona pasywna to przede wszystkim grodzie przeciwpożarowe, które mają za zadanie odciąć miejsca objęte pożarem oraz ograniczyć możliwość przedostania się dymu do innych pomieszczeń. Zabezpieczenia p.poż to specjalne drzwi przeciwpożarowe oraz przegrody, dzięki którym istnieje możliwość rozprowadzenia w obiekcie niezbędnych instalacji (wodnych, gazowych, czy teleinformatycznych). Są one szczególnie ważne, gdyż w przypadku pożaru nie mogą one utracić szczelności.
Za bierne zabezpieczenia p.poż uznaje się natomiast wszelkiego rodzaju niepalne okładziny i powłoki, które umieszcza się na elementach konstrukcyjnych danego budynku.

Wyposażenie budynku w odpowiednie systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych jest bardzo ważne, by mieć pewność, że w przypadku pożaru, uda się ewakuować wszystkie osoby przebywające w budynku, a sprawna akcja ratownicza i gaśnicza pozwoli na jak najmniejsze zniszczenia budynku. Dobre systemy przeciw pożarowe są skuteczną metodą, by uniknąć ognia w budynkach.