naprawa elektryka, SEP

Dlaczego warto zdać egzamin SEP?

Udostępnij na

W celu uzyskania uprawnień energetycznych, cieplnych lub gazowych konieczne jest pozytywne zdanie egzaminu sepowskiego. Aby do takiego egzaminu podejść, wcześniej ukończyć należy odpowiedni kurs sepowski organizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uzyskanie uprawnień SEP to skuteczny sposób na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Dlaczego jeszcze warto zdać egzamin SEP?

Rodzaje uprawnień SEP

Same uprawnienia sepowskie dzieli się na trzy grupy. Pierwszą są uprawnienia energetyczne (G1). Polecane są przede wszystkim elektrykom. Ich uzyskanie pozwala na legalne wykonywanie pracy związanej z eksploatacją i dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Druga grupa to uprawnienia cieplne (G2). Polecane są w szczególności osobom pracującym w elektrociepłowniach oraz osobom odpowiedzialnym za budowę i remonty sieci ciepłowniczych. Uprawnienia G2 umożliwiają legalną pracę w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci cieplnych. Z kolei trzecia grupa to uprawnienia gazowe (G3). Ich posiadanie pozwala na legalne wykonywanie pracy związanej z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Warunki przystąpienia do egzaminu SEP

Aby przystąpić do egzaminu sepowskiego konieczne jest wcześniejsze ukończenie kursu organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Poza tym, aby zdać egzamin sepowski, należy być osobą pełnoletnią i posiadać przynajmniej wykształcenie podstawowe. Sam egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej. Po otrzymaniu pozytywnej oceny otrzymuje się świadectwo kwalifikacyjne.

Poziom trudności egzaminu sepowskiego

Egzamin SEP nie jest trudny. Wszystko jednak oczywiście zależy od stopnia przygotowania osoby, która do egzaminu podchodzi. Dlatego ważne jest, aby wcześniej wybrany kurs sepowski cechował się naprawdę wysoką jakością.

Korzyści wynikające z uzyskania uprawnień SEP

Z posiadaniem uprawnień sepowskich wiąże się wiele wymiernych korzyści. Przede wszystkim można w ten sposób skutecznie podnieść swoją pozycję na rynku pracy. Trzeba bowiem wiedzieć, że wiele przedsiębiorstw wręcz wymaga od swoich pracowników posiadania uprawnień SEP. Ukończenie kursu i pozytywne zdanie egzaminu daje zatem duże szanse na znalezienie dobrej pracy w branży elektroenergetycznej. Nie może zatem dziwić, że kursy i egzaminy SEP cieszą się tak dużą popularnością.