uprawnienia SEP, szkolenie SEP

Komu potrzebne są uprawnienia SEP?

Udostępnij na

Posiadanie praktyki zawodowej i doświadczenia daje możliwość zdobycia atrakcyjnej posady. Są jednak obszary, w których sama praktyka nie wystarczy i bez stosownych uprawnień pracownik nie ma szans na zatrudnienie. Najlepszym przykładem takich obowiązkowych uprawnień zawodowych są uprawnienia SEP, którymi legitymować powinni się elektrycy, gazownicy oraz ciepłownicy.

Jakie uprawnienie SEP można zdobyć w Polsce?

Sepowskie uprawnienia potrzebne są w sektorze energetycznym, więc rodzaje tych uprawnień są ściśle związane z poszczególnymi obszarami tej potężnej gałęzi gospodarki.

Uprawnienia SEP G 1 to certyfikacja zawodowa dla elektryków pracujących przy eksploatacji lub nadzorze sieci oraz urządzeń elektrycznych. Można posiadać uprawnienie SEP G 1 dla sieci i urządzeń do 1 kV albo powyżej 1 kV.

Sepowskie uprawnienia G2 wymagane są od osób zatrudnionych w ciepłownictwie.

SEP G3 to zawodowe uprawnienia dla zatrudnionych przy obsłudze lub nadzorze sieci i urządzeń gazowniczych.

Aby móc starać się o uprawnienia sepowskie należy spełnić dwa kryteria: wieku oraz wykształcenia. Zapisując się na kurs, musimy mieć ukończone 18 lat oraz posiadać minimum wykształcenie podstawowe.

Certyfikaty potwierdzające posiadanie uprawnień SEP wydawane są na okres pięciu lat i mają ważność na terytorium UE i państw stowarzyszonych.

Kursy na uprawnienia sepowskie

Organizatorami kursów na uprawnienia dla energetyków są wyspecjalizowane w tej tematyce firmy i ośrodki szkoleniowe. Nadzór nad programami szkoleń oraz egzaminami prowadzą SEP oraz URE. Stowarzyszenie Elektryków Polskich przygotowuje programy szkoleń, natomiast Urząd Regulacji Energetyki prowadzi nadzór nad egzaminami końcowymi.

Szkolenia online podzielone są na moduły. Materiał przekazywany uczestnikom ma atrakcyjną formę. Teoria jest uzupełniona bogatym materiałem filmowym, w którym pokazuje się praktyczne zastosowania danych zagadnień.

Organizatorzy szkoleń mają w ofercie kursy na uprawnienia we wszystkich rodzajach i kategoriach. Uczestnicy mogą wybrać szkolenia stacjonarne lub online. Te ostanie odbywają się za pośrednictwem nowoczesnych platform e-learningowych. Kursanci mogą przeglądać poszczególne moduły kursu w dowolnym czasie, nieograniczoną ilość razy, a do egzaminu przystąpić wówczas, gdy sami uznają, że są do niego dobrze przygotowani.

Egzaminy online najczęściej mają formę testów z pytaniami zamkniętymi. Po zdaniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje certyfikat poświadczający posiadanie uprawnień.

Po upływie pięciu lat należy odbyć kurs przypominający, który odnawia sepowskie uprawnienia.