elektryka, SEP, szkolenie SEP

Jak zdobyć uprawnienia SEP? Dowiedz się więcej

Udostępnij na

Osoby posiadające uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich nie powinny narzekać na brak pracy. Uprawnienia te są certyfikatem cenionym przez pracodawców z wielu gałęzi przemysłu. Szczególnie cenne są uprawnienia SEP G1. Upoważniają do pracy z większością urządzeń elektrycznych. Jak otrzymać uprawnienia SEP? Poniżej krótki przewodnik.

Po co są potrzebne uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP potwierdzają kwalifikacje niezbędne do pracy z urządzeniami elektrycznymi. Praca z elektrycznością jest bardzo wymagająca. Brak kwalifikacji i umiejętności może doprowadzić do dużych strat finansowych. Dlatego każdy pracodawca oczekuje obiektywnego potwierdzenia kwalifikacji u kandydata na pracownika. Uprawnienia SEP są takim potwierdzeniem. Do ich otrzymania niezbędny jest egzamin. Po jego zdaniu z wynikiem pozytywnym otrzymujemy Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne.

Jaki jest podział uprawnień SEP?

Elektrycy potrzebni są w wielu sektorach przemysłu. Dlatego uprawnienia SEP zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza grupa związana jest z elektrycznością. Druga grupa zawiera uprawnienia niezbędne do pracy w sektorze energetyki cieplnej. W grupie trzeciej zawarte są uprawnienia charakterystyczne dla gazownictwa. Z punktu widzenia większości elektryków najbardziej pożądane są uprawnienia z grupy pierwszej.

Jak dzielą się uprawnienia SEP G1?

W grupie pierwszej można nabyć uprawnienia sep g1. Uprawnienia te pozwalają na pracę na stanowiskach związanych z eksploatacją i dozorem urządzeń o napięciu do 1kV. Dostępne są również uprawnienia elektryczne powyżej 1kV. Zezwalają one między innymi na pracę z sieciami trakcyjnymi oraz sieciami oświetlenia ulicznego. Zdobycie uprawnień elektrycznych w grupie G1 ułatwia każdej osobie rozpoczęcie pracy w sektorze elektrycznym. Dzięki podziałowi na grupy można skupić się na zdobyciu wyspecjalizowanych kwalifikacji.

Jak przygotować się do egzaminu?

Dobrze jest przed egzaminem zapisać się na kurs SEP. Każdy kurs SEP pozwala na usystematyzowanie wiedzy i zwrócenie uwagi na najbardziej istotne wymagania. Na kursie można poznać elementy prawa energetycznego oraz zasady budowy urządzeń i sieci elektrycznych. Wiedza nabyta na kursie może przydać się nie tylko na egzaminie. Przyda się z pewnością w codziennym życiu. Kurs do egzaminu SEP organizowany jest przez wybrane jednostki szkoleniowe oraz przez samo Stowarzyszenie Elektryków Polskich.